so-gehts-1
Overhandig een truzzer TripAdvisor-kaart of plak er een sticker op
so-gehts-2
Klant scant QR-code
so-gehts-4
Klanten beoordelen je positief op TripAdvisor

Krijg nu meer TripAdvisor-beoordelingen van je gasten!

Hotels die gasten om beoordelingen vragen lopen meestal tegen een probleem aan, namelijk de weg van het vragen om een TripAdvisor beoordeling naar het daadwerkelijk krijgen van een beoordeling op TripAdvisor, omdat dit een ingewikkeld proces is. Het verzoek blijft alleen even in je hoofd en omdat gasten in het "echte leven" geen verbinding hebben van je hotel ter plaatse met de TripAdvisor beoordelingsfunctie, is de beoordeling niet "tastbaar". Bij het recensieformulier komen is voor veel gasten gewoonweg te ingewikkeld.

De TripAdvisor beoordelingskaarten en TripAdvisor stickers met QR-code nemen deze horde weg en maken de hotelbeoordeling tastbaar voor je gasten. Vraag je gasten niet langer om je te zoeken en te beoordelen op TripAdvisor en hang ze TripAdvisor-beoordelingskaarten op in de ontvangstruimte, geef ze aan je gasten of plaats ze TripAdvisor-sticker prominent in de kamers.

Op de TripAdvisor beoordelingskaart vindt de gast een call-to-action die hem vraagt je hotel te beoordelen op TripAdvisor. Het enige wat je gast hoeft te doen is de camera van zijn smartphone over de QR-code te houden en direct naar je officiële TripAdvisor beoordelingsformulier te gaan, waar ze een beoordeling voor je hotel kunnen achterlaten.

Daarnaast bieden we je gepersonaliseerde TripAdvisor tafeldisplays die je handig op de revue kunt plaatsen.

Je voordelen in één oogopslag

empfehlio-like-black

Beter beeld

Je kunt zonder veel moeite je imago en reputatie vergroten

empfehlio-like-black

Meer vertrouwen

Met veel positieve recensies zorg je ervoor dat nieuwe klanten jou en je aanbod vertrouwen, waardoor ze eerder geneigd zijn naar jou te komen dan naar je concurrenten.

empfehlio-like-black

Betere gastentrouw

Je gasten zien hoe belangrijk feedback voor je is, wat de loyaliteit aan je gasten verbetert.

empfehlio-like-black

Vooruitlopend op de rest

Je bent gewoon veel slimmer in marketing dan veel concurrenten en staat dichter bij je doelgroep dan wie dan ook.

TripAdvisor beoordeling NFC Tag Actieknop

24,00 

Beoordeel ons op TripAdvisor hotel deurhanger met TripAdvisor beoordeling QR code

From: 146,00 

Beoordeel ons op TripAdvisor NFC Stand / Display

45,00 

TripAdvisor Review NFC-kaart “tikken” met TripAdvisor Review QR-code

28,00 

TripAdvisor Vertrouwensstand

46,00 

Tripadvisor-recensiekaarten

From: 109,00 

Beoordeel ons op Tripadvisor sticker met QR-code rond

From: 23,00 

Hoe het werkt

step 1

Bestel de TripAdvisor beoordelingskaarten, stickers of tafeldisplays en wij zorgen voor de QR-code koppeling.

step 2

Je gast ziet het verzoek om je te beoordelen en beoordeelt je eenvoudig met zijn smartphone.

step 3

Klaar?

Waarom truzzer?

Een van de doorslaggevende argumenten voor boekings- of aankoopbeslissingen zijn de recensies op Google en Tripadvisor, de aanbevelingen op Facebook of de mening van influencers en mensen op Instagram.
truzzer vereenvoudigt de online evaluatie en aanbeveling voor je bedrijf door een fysieke en gebruiksvriendelijke interface te bieden tussen lokale bedrijven en de digitale wereld.

Heb je een vraag?

Je vindt antwoorden op alle vragen in onze FAQ's.