Ci klienci ufaj? truzzerowi.

Interfejs offline-to-online dla Twojej firmy

Wi?cej recenzji, wi?cej obserwatorów, wi?cej polubie? i fanów

Odkryj nowe rozwi?zanie w zakresie marketingu cyfrowego dla firm lokalnych. Dzi?ki truzzerowi Twoja firma stanie si? namacalna dla klientów, a Twój sukces w sieci b?dzie mo?liwy dzi?ki skanowaniu QR.

Masz go w r?ku!

WI?CEJ ZWOLENNIKÓW!

?atwo zamieniaj klientów w zwolenników, którzy b?d? kupowa? u Ciebie ponownie!

facebook.png

WI?CEJ FANÓW!

Zdob?d? wi?cej fanów na Facebooku!

WI?CEJ RECENZJI!

Zdob?d? dla swojej firmy wi?cej prawdziwych recenzji od klientów!

Wszystkie wa?ne kana?y!

TripAdvisor, Yelp, Trustpilot i TikTok

WI?CEJ ZAPYTA?!

Lepsza obs?uga klientów i wi?cej zg?osze?!

Paypal-Logo-Transparent-png-format-large-size.png

SZYBCIEJ OTRZYMUJESZ ZAP?AT?

Z linkiem do p?atno?ci PayPal

WI?CEJ ZWOLENNIKÓW!

?atwo zamieniaj klientów w zwolenników, którzy b?d? kupowa? u Ciebie ponownie!

WI?CEJ RECENZJI!

Zdob?d? dla swojej firmy wi?cej prawdziwych recenzji od klientów!

facebook.png

WI?CEJ FANÓW!

Zdob?d? wi?cej fanów na Facebooku!

WI?CEJ ZAPYTA?!

Lepsza obs?uga klientów i wi?cej zg?osze?!

Paypal-Logo-Transparent-png-format-large-size.png

SZYBCIEJ OTRZYMUJESZ ZAP?AT?

Z linkiem do p?atno?ci PayPal

Wszystkie wa?ne kana?y!

TripAdvisor, Yelp, Trustpilot i TikTok

Liczy si? tylko wizerunek Twojej firmy!

To zale?y od tego, co mówi? o tobie twoi klienci.
Masz go w r?ku!

Spraw, by Twoja firma by?a namacalna na Instagramie, w Google i innych miejscach.

Proste, skuteczne, bez dodatkowych aplikacji i bez zb?dnych ceregieli

truzzer alles in einem Profil2
Zamieniaj klientów w fanów, zwolenników i recenzentów bezpo?rednio na stronie

Jedno rozwi?zanie dla wszystkich kana?ów

Pomó? swoim klientom nawi?za? z tob? kontakt, ?ledzi? ci?, pisa? do ciebie i ocenia? ci? w Google & Co. dzi?ki profilowi truzzer oraz kartom, naklejkom i wy?wietlaczom truzzer.
Dzi?ki produktom Truzzer Twoi klienci maj? zawsze pod kontrol? wszystkie wa?ne kana?y, a Ty masz bezpo?redni? lini? do swoich klientów.


W ten sposób nie tylko zwi?kszasz zaufanie i ?wiadomo?? swojej firmy, ale tak?e sprzeda? w d?u?szej perspektywie.

Wi?cej recenzji i na?ladowców

Zwi?kszaj sprzeda?, ?wiadomo?? i poprawiaj opini? klientów

Produkty truzzer stanowi? kompleksowe rozwi?zanie dla twojego biznesu i ??cz? twoj? firm? offline ze wszystkimi wa?nymi profilami online - w ten sposób pomagasz swoim klientom po??czy? si? z tob?, a tym samym zyska? wi?kszy zasi?g, ?wiadomo?? i sprzeda?.

Poprzez personalizowane karty, naklejki, wizytówki i ekspozytory z linkiem do kodu QR, Twoi klienci mog? przej?? bezpo?rednio do Twojego profilu internetowego truzzer, na którym wszystkie wa?ne kana?y s? zintegrowane z bezpo?rednim linkiem, zawieraj?cym wezwanie do dzia?ania. Dzi?ki temu wystarczy zeskanowa? ocen? Google, profil na Instagramie, Facebooku i TikTok, a tak?e czat WhatsApp i wiele innych.

truzzer social media profile
Jedyna opcja kontaktu, której potrzebujesz

Wszystko w jednym miejscu

Trudno?? cyfrowa? Nie mo?esz go "dotkn??" w trybie offline. Rozwi?zanie Truzzer, czyli cyfrowy profil i produkty offline z kodem QR ??cz?cym si? z Twoim profilem, sprawiaj?, ?e ?wiat cyfrowy staje si? namacalny dla Twoich klientów na miejscu lub na wynos, a dla Ciebie - pot??nym narz?dziem marketingowym, z którym zintegrowane s? wszystkie wa?ne kana?y.

(Instagram, Facebook, TikTok, Google Review, Yelp, TripAdvisor, Trustpilot, a tak?e Twój bezpo?redni czat na WhatsApp oraz po??czenie z systemem p?atno?ci PayPal).

Otrzymasz równie? spersonalizowane produkty truzzer, które pozwol? Ci po??czy? Twoich klientów z Twoim profilem - wizytówki, pocztówki, wy?wietlacze czy naklejki - oferujemy Ci wszystko, czego potrzebujesz!

GOOGLE-BEWERTUNGEN.png
BEWERTUNGEN
+ 0
MEHR-FOLLOWER.png
FOLLOWER
+ 0
MEHR-LIKES.png
LIKES
+ 0
GOOGLE-BEWERTUNGEN.png
BEWERTUNGEN
+ 0
MEHR-FOLLOWER.png
FOLLOWER
+ 0
MEHR-LIKES.png
LIKES
+ 0

Jedno rozwi?zanie dla ka?dego
Sektor przemys?u

Bez wzgl?du na to, co robisz, robisz to dobrze, a dzi?ki produktom truzzer pomagamy Ci przekaza? to swoim klientom.

To dzia?a tak ?atwo

W trzech prostych krokach do wi?kszego rozwoju cyfrowego

truzzer business cards
so-gehts-1.png
Krok 1

Prezentuj lub umieszczaj produkty Truzzer

Rozdawaj klientom karty trucla lub umieszczaj w widocznym miejscu na stole ekspozycje lub naklejki. Wezwanie do dzia?ania robi to za Ciebie.

so-gehts-2.png
Krok 2

Klienci skanuj? kod QR

Twoi klienci musz? tylko zeskanowa? kod QR aparatem fotograficznym swojego smartfona (nie jest wymagana ?adna dodatkowa aplikacja) i przejd? bezpo?rednio do Twojego profilu truzzer, z którym zintegrowane s? wszystkie wa?ne dla Ciebie portale.
Tworzymy dla Ciebie kod QR i profil.

truzzer step 2
truzzer-karte-ueberreichen-schritt-3-verbinden-4.jpg
so-gehts-4.png
Krok 3

Klienci ??cz? si? z Tob?

Klienci mog? ?atwo ?ledzi?, ocenia?, p?aci? lub kontaktowa? si? z Tob? z Twojego profilu. Zrobione!

Te kana?y s? obs?ugiwane

Mo?esz dowolnie wybra? kana?y, które maj? by? wy?wietlane na Twoim profilu.

google-logo.png

Recenzje Google

Uzyskaj recenzje bezpo?rednio z Google dzi?ki bezpo?redniemu ??czu do formularza recenzji.

instagram-follower-empfehlio.png

Instagram

Bezpo?redni link do Twojego profilu na Instagramie

facebook.png

Facebook

Bezpo?redni link do Twojego profilu na Facebooku

TikTok-empfehlio.png

TikTok

Bezpo?redni link do Twojego profilu na TikTok

whatsapp.png

WhatsApp

Bezpo?rednie po??czenie z czatem WhatsApp

TRIPADVISOR-EULE.png

TripAdvisor

Pobierz recenzje bezpo?rednio z TripAdvisor, korzystaj?c z bezpo?redniego linku do formularza recenzji.

yelp_burst

Yelp

Zdob?d? bezpo?rednie recenzje w serwisie Yelp z bezpo?rednim linkiem do formularza recenzji.

images

Trustpilot

Otrzymuj recenzje bezpo?rednio przez Trustpilot z bezpo?rednim linkiem do formularza recenzji.

Paypal-Logo-Transparent-png-format-large-size.png

PayPal

Bezpo?rednie po??czenie z Twoim kontem PayPal

Odkryj produkty truzzer, aby mie? wi?cej zwolenników, wi?cej opinii i wi?cej sprzeda?y

Odpowiednie narz?dzie do ka?dego zastosowania - masz je w r?ku!

naklejka trucera “okrągła” z kodem QR i profilem trucera

From: 60,00  From: 51,00 

Wybierz opcje

wizytówka truzzer “simple” z kodem QR i profilem truzzer

From: 172,00  From: 146,00 

Wybierz opcje

FAQ

Stworzymy dla Ciebie kod QR. Link do Twojego profilu wy?lemy Ci równie? poczt? elektroniczn?.

Kod QR jest wa?ny bez przerwy i nie traci wa?no?ci.

Po prostu: Nie! Nie sprzedajemy abonamentów, bo to nie by?oby sprawiedliwe.

Tworzymy profil dla Ciebie.

Masz pytanie?

W naszym dziale FAQ znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania.