Ceny, koszty wysyłki i informacje o dostawie

Ceny podane na stronach produktów zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej (VAT) oraz inne składniki ceny.

Wysyłamy na adresy w Europie, USA i Kanadzie.

Oprócz podanych cen produktów pobieramy również zryczałtowane koszty wysyłki w obrębie kraju:

Stany Zjednoczone (US), Kanada 4,99 EUR za zamówienie

Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Austria 11,90 EUR za zamówienie

Finlandia, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania 13,19 EUR za zamówienie

Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Czechy, Węgry 14,38 EUR za zamówienie

Grecja 25,77 EUR za zamówienie

Finlandia, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania 13,19 EUR za zamówienie

Koszty wysyłki są podawane podczas procesu zamawiania i potwierdzane na stronie zamówienia.

W przypadku treści cyfrowych (np. książek elektronicznych, oprogramowania itp.) nie ponosi się kosztów wysyłki.

Koszty wysyłki są naliczane według stawki ryczałtowej wynoszącej

Stany Zjednoczone (US), Kanada 4,99 za zamówienie

Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Austria 11,90 EUR za zamówienie

Finlandia, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania 13,19 EUR za zamówienie

Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Czechy, Węgry 14,38 EUR za zamówienie

Grecja 25,77 EUR za zamówienie

Finlandia, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania 13,19 EUR za zamówienie

i zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej (VAT). Fakt, że kwota podatku VAT zawarta w kosztach wysyłki jest obliczana na podstawie zakupionych towarów, oznacza, że może ona ulec zmniejszeniu, jeśli zakupione towary podlegają niższej stawce podatku VAT (np. książki). To z kolei oznacza, że ostateczne koszty wysyłki można obliczyć dopiero podczas procesu składania zamówienia. Ponieważ nie wolno ich zwiększać, zostaną one jedynie dostosowane na twoją korzyść (tzn. zmniejszone).