Uzyskaj więcej pozytywnych opinii o swoim hotelu w Google i TripAdvisor.
Dostosowane produkty Truzzers ułatwiają hotelom uzyskanie większej liczby opinii od zadowolonych gości szybciej niż kiedykolwiek.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 6

Oceń nas na TripAdvisor Zawieszka na drzwi hotelu z kodem QR recenzji TripAdvisor

From: 151,00 

Oceń nas w Google Zawieszka na drzwi hotelu z kodem QR recenzji Google

From: 151,00 

Karta Google Review NFC “Tap” z kodem QR Google Review

29,00 

Google Review Trust Stand

47,00 

Stoisko zaufania TripAdvisor

47,00 

Oceń nas na Google NFC Stand / Display

46,00