Uzyskaj więcej pozytywnych opinii o swoim hotelu w Google i TripAdvisor.
Dostosowane produkty Truzzers ułatwiają hotelom uzyskanie większej liczby opinii od zadowolonych gości szybciej niż kiedykolwiek.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 12

Oceń nas na TripAdvisor Zawieszka na drzwi hotelu z kodem QR recenzji TripAdvisor

From: 671,00 

Oceń nas w Google Zawieszka na drzwi hotelu z kodem QR recenzji Google

From: 671,00 

Karta NFC TripAdvisor Review “Tap” z kodem QR TripAdvisor Review

126,00 

Karta Google Review NFC “Tap” z kodem QR Google Review

126,00 

Google Review Trust Stand

210,00 

Stoisko zaufania TripAdvisor

210,00 

Oceń nas na Google NFC Stand / Display

206,00 

Yelp! Przegląd Naklejki Czyste z przeglądem QR

From: 105,00 

Yelp! Recenzja Kolor naklejek z kodem QR recenzji

From: 105,00 

Oceń nas na Google Table Tent

From: 373,00 

Karty recenzji z Tripadvisor

From: 499,00 

Oceń nas na Tripadvisor za pomocą okrągłego kodu QR.

From: 105,00