Uzyskaj więcej pozytywnych opinii o swoim hotelu w Google i TripAdvisor.
Dostosowane produkty Truzzers ułatwiają hotelom uzyskanie większej liczby opinii od zadowolonych gości szybciej niż kiedykolwiek.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 12

Oceń nas na TripAdvisor Zawieszka na drzwi hotelu z kodem QR recenzji TripAdvisor

From: 146,00 

Wybierz opcje

Oceń nas w Google Zawieszka na drzwi hotelu z kodem QR recenzji Google

From: 146,00 

Wybierz opcje

Karta NFC TripAdvisor Review “Tap” z kodem QR TripAdvisor Review

28,00 

Dodaj do koszyka

Karta Google Review NFC “Tap” z kodem QR Google Review

28,00 

Wybierz opcje

Google Review Trust Stand

46,00 

Dodaj do koszyka

Stoisko zaufania TripAdvisor

46,00 

Dodaj do koszyka

Oceń nas na Google NFC Stand / Display

45,00 

Wybierz opcje

Yelp! Przegląd Naklejki Czyste z przeglądem QR

From: 23,00 

Wybierz opcje

Yelp! Recenzja Kolor naklejek z kodem QR recenzji

From: 23,00 

Wybierz opcje

Oceń nas na Google Table Tent

From: 81,00 

Wybierz opcje

Karty recenzji z Tripadvisor

From: 109,00 

Wybierz opcje

Oceń nas na Tripadvisor za pomocą okrągłego kodu QR.

From: 23,00 

Wybierz opcje