Beställ TripAdvisor-recensionskort online. Med en individuell QR-kod för ett direkt Tripadvisor-betyg.

Visar alla 2 resultat

TripAdvisor Review NFC-kort “trycker” med TripAdvisor Review QR-kod

28,00 

Tripadvisor Review-kort

From: 109,00