Priser, fraktkostnader och leveransinformation

De priser som anges på produktsidorna inkluderar lagstadgad mervärdesskatt (moms) och andra priskomponenter.

Vi skickar till adresser i Europa, USA och Kanada.

Utöver de angivna produktpriserna tar vi också ut fasta fraktkostnader för leverans inom:

USA (US), Kanada 4,99 euro per beställning

Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Sverige, Schweiz, Storbritannien (UK), Österrike 11,90 euro per beställning.

Finland, Irland, Norge, Portugal, Spanien 13,19 euro per beställning

Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Tjeckien, Ungern 14,38 euro per beställning

Grekland 25,77 euro per beställning

Finland, Irland, Norge, Portugal, Spanien 13,19 euro per beställning

Fraktkostnaderna meddelas dig under kassaprocessen och bekräftas på beställningssidan.

Inga fraktkostnader uppstår i samband med digitalt innehåll (t.ex. e-böcker, programvara osv.).

Fraktkostnader debiteras med en fast avgift på

USA (US), Kanada 4,99 per beställning

Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Sverige, Schweiz, Storbritannien (UK), Österrike 11,90 euro per beställning.

Finland, Irland, Norge, Portugal, Spanien 13,19 euro per beställning

Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Tjeckien, Ungern 14,38 euro per beställning

Grekland 25,77 euro per beställning

Finland, Irland, Norge, Portugal, Spanien 13,19 euro per beställning

och är inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Det faktum att det momsbelopp som ingår i fraktkostnaderna beräknas på grundval av de varor som köps innebär att det kan minska om de varor som köps omfattas av en lägre momssats (t.ex. böcker). Detta innebär i sin tur att de slutgiltiga fraktkostnaderna endast kan beräknas under beställningsprocessen. Eftersom det inte är tillåtet att höja dem kommer de bara att justeras till din fördel (dvs. minskas).