Meddelande till konsumenter om hävning av avtal om varor som levereras i en enda försändelse

Avbokningspolicy
En konsument är en fysisk person som genomför en rättslig transaktion i syften som till största delen inte kan hänföras till den yrkesverksamhet som konsumenten bedriver, vare sig som näringsidkare eller som egenföretagare.

Rätt till uppsägning
Du har rätt att säga upp detta avtal utan att ange skäl inom en fjorton dagars uppsägningstid som börjar den dag då du eller en tredje part som du har utsett (du kan inte utse transportören) tar emot varorna. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss (

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 TysklandTelefonnummer: +49 2175 978 366 3
E-postadress: hello@truzzer.com

). Du kan – men är inte skyldig att – använda den mall för avbokningsformulär som bifogas denna avbokningspolicy. Du anses ha uppfyllt den ovan nämnda uppsägningstiden om ditt brev, fax eller e-postmeddelande som meddelar oss att du utnyttjar din uppsägningsrätt skickades innan uppsägningstiden löper ut.

Konsekvenser av uppsägning
Om du häver detta avtal måste vi betala tillbaka alla betalningar som vi har fått från dig (inklusive fraktkostnader men exklusive extra kostnader som uppstått till följd av att du valt ett annat fraktalternativ än det standardiserade, billigaste fraktalternativet som vi erbjuder) utan dröjsmål och inom en period på högst fjorton dagar från det datum då vi mottar ditt brev, fax eller e-postmeddelande där du meddelar oss om att du häver avtalet. Återbetalning sker med samma betalningstyp som du använde för den ursprungliga transaktionen om inget annat avtalats med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter i samband med återbetalning. Vi förbehåller oss rätten att vägra återbetalning tills vi har tagit emot de returnerade varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna (beroende på vilken tidpunkt som är den tidigare). Du måste returnera varorna till oss utan dröjsmål och inom en period på högst fjorton dagar från det datum då du meddelar oss om att du vill häva detta avtal. Du anses ha uppfyllt den ovannämnda returperioden om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden.

Du är ansvarig för den direkta kostnaden för att returnera varorna.
Du är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av varornas värde om denna värdeminskning kan hänföras till att du har hanterat varorna på ett icke nödvändigt sätt i andra syften än för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktionalitet.

Mall för avbeställningsblankett
(Om du vill säga upp avtalet fyller du i det här formuläret och skickar tillbaka det till oss.)
– Till

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 TysklandTelefonnummer: +49 2175 978 366 3
E-postadress: hello@truzzer.com

:
– Jag/vi (*) häver härmed det avtal jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/leverans av följande tjänst (*)
– Beställd (*)/mottagen (*)
– Namn på konsumenten/konsumenterna
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens (konsumenternas) underskrift (krävs endast om uppsägningen lämnas in i pappersform).
– Datum
—————————————
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Uteslutning och förtida upphörande av ångerrätten
Uppsägningsrätten gäller inte för avtal som gäller följande
Leverans av varor som inte är prefabricerade och vars tillverkning antingen bestäms av de alternativ som konsumenten har valt och de ändamål som konsumenten avser eller är klart anpassad till konsumentens personliga behov;
Leverans av varor som snabbt kan förgås eller snabbt överskrider sitt utgångsdatum;
Leverans av alkoholhaltiga drycker för vilka ett pris har avtalats när avtalet ingicks, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter det att avtalet ingicks och vars aktuella värde är föremål för fluktuationer på en marknad som företagaren inte har något inflytande över;
Leverans av tidningar, tidskrifter och högglanstidskrifter, med undantag för sådana som är prenumererade.ångerrätten upphör i förtid vid avtal om leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl anses olämpliga att återlämna, om förseglingen har brutits efter leveransen, om leverans av varor som på grund av sin beskaffenhet oskiljaktigt har blandats med andra varor efter leveransen, om leverans av ljud- eller videoinspelningar eller dataprogram i förseglade förpackningar, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.

Meddelande till konsumenter om hävning av avtal om leverans av flera varor som beställts som en enda beställning men som levereras separat

Avbokningspolicy
En konsument är en fysisk person som genomför en rättslig transaktion i syften som till största delen inte kan hänföras till den yrkesverksamhet som konsumenten bedriver, vare sig som näringsidkare eller som egenföretagare.

Rätt till uppsägning
Du har rätt att säga upp detta avtal utan att ange skäl inom en fjortondagars uppsägningstid som börjar den dag då du eller en tredje part som du har utsett (du kan inte utse transportören) tar emot de sista varorna. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss (

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 TysklandTelefonnummer: +49 2175 978 366 3
E-postadress: hello@truzzer.com) om ditt beslut att säga upp avtalet genom en otvetydig förklaring (t.ex. i form av ett brev per post, fax eller e-post). Du kan – men är inte skyldig att – använda den mall för avbokningsformulär som bifogas denna avbokningspolicy. Du anses ha uppfyllt den ovan nämnda uppsägningstiden om ditt brev, fax eller e-postmeddelande som meddelar oss att du utnyttjar din uppsägningsrätt skickades innan uppsägningstiden löper ut.

Konsekvenser av uppsägning
Om du häver detta avtal är vi skyldiga att betala tillbaka alla betalningar som vi har mottagit från dig (inklusive fraktkostnader men exklusive extra kostnader som uppstått till följd av att du valt ett annat fraktalternativ än det standardiserade, billigaste fraktalternativet vi erbjuder) utan dröjsmål och inom en period på högst fjorton dagar från det datum då vi mottar ditt brev, fax eller e-postmeddelande där du meddelar oss om att du häver detta avtal. Återbetalning sker med samma betalningstyp som du använde för den ursprungliga transaktionen om inget annat avtalats med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter i samband med återbetalning. Vi förbehåller oss rätten att vägra återbetalning tills vi har tagit emot de returnerade varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna (beroende på vilken tidpunkt som är den tidigare). Du måste returnera varorna till oss utan dröjsmål och inom en period på högst fjorton dagar från det datum då du meddelar oss om att du vill häva detta avtal. Du anses ha uppfyllt den ovannämnda returperioden om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden.

Du är ansvarig för den direkta kostnaden för att returnera varorna. Du är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av varornas värde om denna värdeminskning kan hänföras till att du har hanterat varorna på ett icke nödvändigt sätt i andra syften än för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktionalitet.

Mall för avbeställningsblankett
(Om du vill säga upp avtalet fyller du i det här formuläret och skickar tillbaka det till oss.)
– Till

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 TysklandTelefonnummer: +49 2175 978 366 3
E-postadress: hello@truzzer.com

:
– Jag/vi (*) häver härmed det avtal jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/leverans av följande tjänst (*)
– Beställd (*)/mottagen (*)
– Namn på konsumenten/konsumenterna
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens (konsumenternas) underskrift (krävs endast om uppsägningen lämnas in i pappersform).
– Datum
—————————————
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Uteslutning och förtida upphörande av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och vars tillverkning antingen bestäms av de alternativ som konsumenten valt och de ändamål som konsumenten avser eller är klart anpassad till konsumentens personliga behov;
Leverans av varor som snabbt kan förgås eller snabbt överskrider sitt utgångsdatum;
Leverans av alkoholhaltiga drycker för vilka ett pris har avtalats när avtalet ingicks, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter det att avtalet ingicks och vars aktuella värde är föremål för fluktuationer på en marknad som företagaren inte har något inflytande över;
Leverans av tidningar, tidskrifter och högglanstidskrifter, med undantag för sådana som är prenumererade.ångerrätten upphör i förtid vid avtal om leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl anses olämpliga att återlämna, om förseglingen har brutits efter leveransen, om leverans av varor som på grund av sin beskaffenhet oskiljaktigt har blandats med andra varor efter leveransen, om leverans av ljud- eller videoinspelningar eller dataprogram i förseglade förpackningar, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.

Meddelande till konsumenter om hävning av avtal om varor som levereras i flera försändelser eller i flera delar

Avbokningspolicy
En konsument är en fysisk person som genomför en rättslig transaktion i syften som till största delen inte kan hänföras till den yrkesverksamhet som konsumenten bedriver, vare sig som näringsidkare eller som egenföretagare.

Rätt till uppsägning
Du har rätt att säga upp avtalet utan att ange skäl inom en fjortondagars uppsägningstid som börjar den dag då du eller en tredje part som du har utsett (du kan inte utse transportören) tar emot den sista sändningen eller den sista delen av de beställda varorna. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss (

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 TysklandTelefonnummer: +49 2175 978 366 3
E-postadress: hello@truzzer.com

) om ditt beslut att säga upp avtalet genom en otvetydig förklaring (t.ex. i form av ett brev som skickas med posten, ett fax eller ett e-postmeddelande). Du kan – men är inte skyldig att – använda den mall för avbokningsformulär som bifogas denna avbokningspolicy. Du anses ha uppfyllt den ovan nämnda uppsägningstiden om ditt brev, fax eller e-postmeddelande som meddelar oss att du utnyttjar din uppsägningsrätt skickades innan uppsägningstiden löper ut.

Konsekvenser av uppsägning
Om du häver detta avtal är vi skyldiga att betala tillbaka alla betalningar som vi har mottagit från dig (inklusive fraktkostnader men exklusive extra kostnader som uppstått till följd av att du valt ett annat fraktalternativ än det standardiserade, billigaste fraktalternativet vi erbjuder) utan dröjsmål och inom en period på högst fjorton dagar från det datum då vi mottar ditt brev, fax eller e-postmeddelande där du meddelar oss om att du häver detta avtal. Återbetalning sker med samma betalningstyp som du använde för den ursprungliga transaktionen om inget annat avtalats med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter i samband med återbetalning. Vi förbehåller oss rätten att vägra återbetalning tills vi har tagit emot de returnerade varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna (beroende på vilken tidpunkt som är den tidigare). Du måste returnera varorna till oss utan dröjsmål och inom en period på högst fjorton dagar från det datum då du informerar oss om att du vill häva detta avtal. Du anses ha uppfyllt den ovannämnda returperioden om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden.

Du är ansvarig för den direkta kostnaden för att returnera varorna. Du är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av varornas värde om denna värdeminskning kan hänföras till att du har hanterat varorna på ett icke nödvändigt sätt i andra syften än för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktionalitet.Mall för uppsägningsblankett(Om du vill säga upp avtalet fyller du i den här blanketten och skickar tillbaka den till oss).
– Till :

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 TysklandTelefonnummer: +49 2175 978 366 3
E-postadress: hello@truzzer.com

– Jag/vi (*) häver härmed det avtal jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/leverans av följande tjänst (*)
– Beställd (*)/mottagen (*)
– Namn på konsumenten/konsumenterna
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens (konsumenternas) underskrift (krävs endast om uppsägningen lämnas in i pappersform).
– Datum
—————————————
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Uteslutning och förtida upphörande av ångerrätten
Uppsägningsrätten gäller inte för avtal som gäller följande
Leverans av varor som inte är prefabricerade och vars tillverkning antingen bestäms av de alternativ som konsumenten har valt och de ändamål som konsumenten avser eller är klart anpassad till konsumentens personliga behov;
Leverans av varor som snabbt kan förgås eller snabbt överskrider sitt utgångsdatum;
Leverans av alkoholhaltiga drycker för vilka ett pris har avtalats när avtalet ingicks, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter det att avtalet ingicks och vars aktuella värde är föremål för fluktuationer på en marknad som företagaren inte har något inflytande över;
Leverans av tidningar, tidskrifter och högglanstidskrifter, med undantag för sådana som är prenumererade.ångerrätten upphör i förtid vid avtal om leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl anses olämpliga att återlämna, om förseglingen har brutits efter leveransen, om leverans av varor som på grund av sin beskaffenhet oskiljaktigt har blandats med andra varor efter leveransen, om leverans av ljud- eller videoinspelningar eller dataprogram i förseglade förpackningar, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.