truzzer.com

eKomi Inc.

9100 Wilshire Boulevard, #725 E
Beverly Hills, CA 90210

Behörig att företräda: Michael Ambros

Arbetsgivaridentifikationsnummer 46-3575280

Kontakt:

Telefon:

NL: +31 (0)13
IT: +39 800727483
FR: +33-185149756
STORBRITANNIEN: +49 (0) 30 2000 444 999
ES: +34 911238286

(Frågor besvaras inom 24 timmar)

Fax: 030-2000 444 998

E-post: info@ekomi-us.com

I enlighet med artikel 36 i den tyska lagen om konsumenttvistlösning (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz) är vi skyldiga att informera dig om den europeiska plattformen för tvistlösning online (ODR-plattformen) som tillhandahålls av Europeiska kommissionen och som du hittar på följande adress:

http://ec.europa.eu/consumers/odr.

eKomi Holding GmbH deltar inte i förfaranden på denna plattform eller i andra tvistlösningsförfaranden som genomförs av ett skiljedomsorgan, och är inte heller skyldig att göra det.