Priser, fraktkostnader og leveringsinformasjon

Prisene som er oppgitt på produktsidene er inkludert lovbestemt merverdiavgift (mva) og andre priskomponenter.

Vi sender til adresser i Europa, USA og Canada.

I tillegg til produktprisene som er angitt, belaster vi også faste fraktkostnader for levering innen:

USA (USA), Canada EUR 4,99 per bestilling

Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxembourg, Nederland, Sverige, Sveits, Storbritannia (Storbritannia), Østerrike EUR 11,90 per bestilling

Finland, Irland, Norge, Portugal, Spania 13,19 EUR per bestilling

Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Tsjekkia, Ungarn 14,38 EUR per bestilling

Hellas 25,77 EUR per bestilling

Finland, Irland, Norge, Portugal, Spania 13,19 EUR per bestilling

Fraktkostnader kommuniseres til deg under utsjekkingsprosessen og bekreftes på nytt på bestillingssiden.

Det påløper ingen fraktkostnader i forbindelse med digitalt innhold (f.eks. e-bøker, programvare osv.).

Fraktkostnader belastes med en fast sats på

USA (USA), Canada 4,99 per bestilling

Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxembourg, Nederland, Sverige, Sveits, Storbritannia (Storbritannia), Østerrike EUR 11,90 per bestilling

Finland, Irland, Norge, Portugal, Spania 13,19 EUR per bestilling

Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Tsjekkia, Ungarn 14,38 EUR per bestilling

Hellas 25,77 EUR per bestilling

Finland, Irland, Norge, Portugal, Spania 13,19 EUR per bestilling

og er inklusive lovbestemt merverdiavgift (mva). At mengden merverdiavgift inkludert i fraktkostnadene beregnes på grunnlag av varene som kjøpes, gjør at den kan gå ned dersom varene som kjøpes er pålagt en lavere momssats (f.eks. bøker). Dette betyr igjen at definitive fraktkostnader kun kan beregnes under bestillingsprosessen. Siden det ikke er tillatt for dem å øke, vil de kun bli justert til din fordel (dvs. redusert).