Melding til forbrukere om kansellering av kontrakter for varer levert i en enkelt forsendelse

Avbestillingsregler
En forbruker er enhver fysisk person som fullfører en juridisk transaksjon for formål som for det meste ikke kan tilskrives noen yrkesaktivitet av verken kommersiell eller selvstendig næringsdrivende karakter de driver med.

Angrerett
Du har rett til å kansellere denne kontrakten uten å oppgi grunner innen en fjorten dagers angrefrist som begynner på dagen du eller en tredjepart utpekt av deg (du kan ikke utpeke transportøren) mottar varene. For å utøve angreretten må du gi oss beskjed (

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 Tyskland Telefonnummer: +49 2175 978 366 3
E-postadresse: hello@truzzer.com

). Du kan – men er ikke forpliktet til – å bruke malen for kanselleringsskjema som er vedlagt denne avbestillingsreglene. Du vil bli ansett for å ha overholdt den nevnte angrefristen hvis brevet, faksen eller e-posten din som varsler oss om bruken av angreretten ble sendt før utløpet av angrefristen.

Konsekvenser av kansellering
Hvis du kansellerer denne kontrakten er vi pålagt å betale tilbake alle betalinger vi har mottatt fra deg (inkludert fraktkostnader, men ekskludert tilleggskostnader som påløper som et resultat av at du velger et annet fraktalternativ enn standard, laveste fraktalternativ vi tilbyr) uten forsinkelse og innen en maksimal periode på fjorten dager fra datoen da vi mottar brevet, faksen eller e-posten din som varsler oss om kanselleringen av kontrakten. Tilbakebetaling skjer med samme betalingstype som du brukte for den opprinnelige transaksjonen med mindre annet er avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet med gebyrer i forbindelse med tilbakebetaling. Vi forbeholder oss retten til å nekte tilbakebetaling inntil vi har mottatt de returnerte varene eller inntil du har fremlagt bevis på at du har returnert varene (det som er det første tidspunktet). Du er pålagt å returnere varene til oss uten forsinkelser og innen en maksimal periode på fjorten dager fra datoen du varsler oss om kanselleringen av denne kontrakten. Du vil bli ansett for å ha overholdt den nevnte returperioden hvis du sender varene før utløpet av den fjorten dager lange perioden.

Du er ansvarlig for de direkte kostnadene ved å returnere varene.
Du er kun ansvarlig for verdiforringelse av varene dersom slik verdiforringelse kan tilskrives den ikke-essensielle håndteringen av varene av deg for andre formål enn verifisering av arten, egenskapene og funksjonaliteten til den.

Avbestillingsskjemamal
(Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, fyll ut dette skjemaet og send det tilbake til oss.)
– Til

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 Tyskland Telefonnummer: +49 2175 978 366 3
E-postadresse: hello@truzzer.com

:
– Jeg/vi (*) kansellerer herved kontrakten jeg/vi (*) har inngått for kjøp av følgende varer (*)/ levering av følgende tjeneste (*)
– Bestilt (*)/mottatt (*)
– Navn på forbruker(e)
– Adresse til forbruker(e)
– Signatur fra forbruker(e) (bare nødvendig hvis kanselleringen sendes i papirform)
– Dato
—————————————
(*) Slett det som passer.

Utelukkelse og for tidlig utløp av angreretten
Angreretten gjelder ikke for kontrakter vedr
levering av varer som ikke er prefabrikkerte og hvis fabrikasjon enten er definert av de valgte alternativene og formålene tiltenkt av forbrukeren eller tydelig skreddersydd til forbrukerens personlige behov;
levering av varer som kan gå til grunne raskt eller raskt overskride utløpsdatoen;
levering av alkoholholdige drikker som det var avtalt pris for på tidspunktet for inngåelsen av kontrakten, men som tidligst kan leveres 30 dager etter inngåelsen av kontrakten, og hvis nåværende verdi er gjenstand for svingninger på markedet som gründeren har ingen innflytelse;
levering av aviser, tidsskrifter eller glansede magasiner med unntak av de det er abonnement på. Angreretten opphører for tidlig ved kontrakter om levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene anses uegnet for retur i den grad deres forsegling ble brutt etter levering; for levering av varer som på grunn av sin natur ble uatskillelig blandet med andre varer etter levering; levering av lyd- eller videoopptak eller dataprogramvare i en forseglet pakke i den grad som forseglingen deres ble fjernet etter levering.

Melding til forbrukere om kansellering av kontrakter for levering av flere varer bestilt som en enkelt ordre, men levert separat

Avbestillingsregler
En forbruker er enhver fysisk person som fullfører en juridisk transaksjon for formål som for det meste ikke kan tilskrives noen yrkesaktivitet av verken kommersiell eller selvstendig næringsdrivende karakter de driver med.

Angrerett
Du har rett til å kansellere denne kontrakten uten å oppgi grunner innen en fjorten dagers angrefrist som begynner på dagen du eller en tredjepart utpekt av deg (du kan ikke utnevne transportøren) mottar(e) mottak av de siste varene. For å utøve angreretten må du gi oss beskjed (

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 Tyskland Telefonnummer: +49 2175 978 366 3
E-postadresse: hello@truzzer.com) for din beslutning om å kansellere denne kontrakten ved hjelp av en utvetydig erklæring (f.eks. i form av et brev sendt per post, en faks eller en e-post). Du kan – men er ikke forpliktet til – å bruke malen for kanselleringsskjema som er vedlagt denne avbestillingsreglene. Du vil bli ansett for å ha overholdt den nevnte angrefristen hvis brevet, faksen eller e-posten som varsler oss om bruken av angreretten ble sendt før angrefristens utløp.

Konsekvenser av kansellering
Hvis du kansellerer denne kontrakten er vi pålagt å betale tilbake alle betalinger vi har mottatt fra deg (inkludert fraktkostnader, men ekskludert tilleggskostnader som påløper som et resultat av at du velger et annet fraktalternativ enn standard, laveste fraktalternativ vi tilbyr) uten forsinkelse og innen en maksimal periode på fjorten dager fra datoen da vi mottar brevet, faksen eller e-posten din som varsler oss om kanselleringen av denne kontrakten. Tilbakebetaling skjer med samme betalingstype som du brukte for den opprinnelige transaksjonen med mindre annet er avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet med gebyrer i forbindelse med tilbakebetaling. Vi forbeholder oss retten til å nekte tilbakebetaling inntil vi har mottatt de returnerte varene eller inntil du har fremlagt bevis på at du har returnert varene (det som er det første tidspunktet). Du er pålagt å returnere varene til oss uten forsinkelser og innen en maksimal periode på fjorten dager fra datoen da du varsler oss om kanselleringen av denne kontrakten. Du vil bli ansett for å ha overholdt den nevnte returperioden hvis du sender varene før utløpet av den fjorten dager lange perioden.

Du er ansvarlig for de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er kun ansvarlig for verdiforringelse av varene dersom slik verdiforringelse kan tilskrives den ikke-essensielle håndteringen av varene av deg for andre formål enn verifisering av arten, egenskapene og funksjonaliteten til den.

Avbestillingsskjemamal
(Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, fyll ut dette skjemaet og send det tilbake til oss.)
– Til

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 Tyskland Telefonnummer: +49 2175 978 366 3
E-postadresse: hello@truzzer.com

:
– Jeg/vi (*) kansellerer herved kontrakten jeg/vi (*) har inngått for kjøp av følgende varer (*)/ levering av følgende tjeneste (*)
– Bestilt (*)/mottatt (*)
– Navn på forbruker(e)
– Adresse til forbruker(e)
– Signatur fra forbruker(e) (bare nødvendig hvis kanselleringen sendes i papirform)
– Dato
—————————————
(*) Slett det som passer.

Utelukkelse og for tidlig utløp av angreretten
Angreretten gjelder ikke kontrakter for levering av varer som ikke er prefabrikkerte og hvis fabrikasjon enten er definert av de valgte alternativene og formålene tiltenkt av forbrukeren eller tydelig skreddersydd til forbrukerens personlige behov;
levering av varer som kan gå til grunne raskt eller raskt overskride utløpsdatoen;
levering av alkoholholdige drikker som det var avtalt pris for på tidspunktet for inngåelsen av kontrakten, men som tidligst kan leveres 30 dager etter inngåelsen av kontrakten, og hvis nåværende verdi er gjenstand for svingninger på markedet som gründeren har ingen innflytelse;
levering av aviser, tidsskrifter eller glansede magasiner med unntak av de det er abonnement på. Angreretten opphører for tidlig ved kontrakter om levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene anses uegnet for retur i den grad deres forsegling ble brutt etter levering; for levering av varer som på grunn av sin natur ble uatskillelig blandet med andre varer etter levering; levering av lyd- eller videoopptak eller dataprogramvare i en forseglet pakke i den grad som forseglingen deres ble fjernet etter levering.

Melding til forbrukere om kansellering av kontrakter for varer levert i flere forsendelser eller deler

Avbestillingsregler
En forbruker er enhver fysisk person som fullfører en juridisk transaksjon for formål som for det meste ikke kan tilskrives noen yrkesaktivitet av verken kommersiell eller selvstendig næringsdrivende karakter de driver med.

Angrerett
Du har rett til å kansellere denne kontrakten uten å oppgi grunner innen en fjorten dagers angrefrist som begynner den dagen du eller en tredjepart utpekt av deg (du kan ikke utpeke transportøren) mottar den siste forsendelsen eller den siste delen av varene som er bestilt. For å utøve angreretten må du gi oss beskjed (

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 Tyskland Telefonnummer: +49 2175 978 366 3
E-postadresse: hello@truzzer.com

) av din beslutning om å kansellere denne kontrakten ved hjelp av en utvetydig erklæring (f.eks. i form av et brev sendt per post, en faks eller en e-post). Du kan – men er ikke forpliktet til – å bruke malen for kanselleringsskjema som er vedlagt denne avbestillingsreglene. Du vil bli ansett for å ha overholdt den nevnte angrefristen hvis brevet, faksen eller e-posten din som varsler oss om bruken av angreretten ble sendt før utløpet av angrefristen.

Konsekvenser av kansellering
Hvis du kansellerer denne kontrakten er vi pålagt å betale tilbake alle betalinger vi har mottatt fra deg (inkludert fraktkostnader, men ekskludert tilleggskostnader som påløper som et resultat av at du velger et annet fraktalternativ enn standard, laveste fraktalternativ vi tilbyr) uten forsinkelse og innen en maksimal periode på fjorten dager fra datoen da vi mottar brevet, faksen eller e-posten din som varsler oss om kanselleringen av denne kontrakten. Tilbakebetaling skjer med samme betalingstype som du brukte for den opprinnelige transaksjonen med mindre annet er avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet med gebyrer i forbindelse med tilbakebetaling. Vi forbeholder oss retten til å nekte tilbakebetaling inntil vi har mottatt de returnerte varene eller inntil du har fremlagt bevis på at du har returnert varene (det som er det første tidspunktet). Du er pålagt å returnere varene til oss uten forsinkelser og innen en maksimal periode på fjorten dager fra datoen du informerer oss om kanselleringen av denne kontrakten. Du vil bli ansett for å ha overholdt den nevnte returperioden hvis du sender varene før utløpet av den fjorten dager lange perioden.

Du er ansvarlig for de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er kun ansvarlig for verdiforringelse av varene dersom slik verdiforringelse kan tilskrives den ikke-essensielle håndteringen av varene av deg for andre formål enn verifisering av arten, egenskapene og funksjonaliteten til den.Kanselleringsskjemamal (Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, fyll ut dette skjemaet og send det tilbake til oss.)
– Til :

truzzer.com
ASMUS&HOCK GbR
Moltkestr. 25
42799 Tyskland Telefonnummer: +49 2175 978 366 3
E-postadresse: hello@truzzer.com

– Jeg/vi (*) kansellerer herved kontrakten jeg/vi (*) har inngått for kjøp av følgende varer (*)/ levering av følgende tjeneste (*)
– Bestilt (*)/mottatt (*)
– Navn på forbruker(e)
– Adresse til forbruker(e)
– Signatur fra forbruker(e) (bare nødvendig hvis kanselleringen sendes i papirform)
– Dato
—————————————
(*) Slett det som passer.

Utelukkelse og for tidlig utløp av angreretten
Angreretten gjelder ikke for kontrakter vedr
levering av varer som ikke er prefabrikkerte og hvis fabrikasjon enten er definert av de valgte alternativene og formålene tiltenkt av forbrukeren eller tydelig skreddersydd til forbrukerens personlige behov;
levering av varer som kan gå til grunne raskt eller raskt overskride utløpsdatoen;
levering av alkoholholdige drikker som det var avtalt pris for på tidspunktet for inngåelsen av kontrakten, men som tidligst kan leveres 30 dager etter inngåelsen av kontrakten, og hvis nåværende verdi er gjenstand for svingninger på markedet som gründeren har ingen innflytelse;
levering av aviser, tidsskrifter eller glansede magasiner med unntak av de det er abonnement på. Angreretten opphører for tidlig ved kontrakter om levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene anses uegnet for retur i den grad deres forsegling ble brutt etter levering; for levering av varer som på grunn av sin natur ble uatskillelig blandet med andre varer etter levering; levering av lyd- eller videoopptak eller dataprogramvare i en forseglet pakke i den grad som forseglingen deres ble fjernet etter levering.