so-gehts-1
Gi fra deg visittkortet for Google anmeldelse
so-gehts-2
Kunden skanner QR-koden
so-gehts-4
Kunden vurderer deg
positiv på google

Få flere Google-anmeldelser fra kundene dine, uansett hvor du er!

Med truzzer visittkort med Google anmeldelse QR-kode for Google anmeldelser vi gjør det enkelt for deg og kundene dine å anmelde deg positivt på Google, uansett hvor du og kunden din er! I «det virkelige liv» er det ingen sammenheng mellom tjenesten din på stedet og Googles anmeldelsesfunksjon, siden anmeldelsen ikke er «håndgripelig». Google anmeldelse visittkort tar denne hindringen med Google Review visittkort og gjør Google anmeldelse håndgripelig for kundene dine.

Kundene dine vil finne en handlingsfremmende oppfordring på Google-visitkortet som ber dem om å gi deg en anmeldelse på Google. For å gjøre dette trenger kunden din bare å bruke smarttelefonkameraet til å skanne Google-anmeldelses-QR-koden og går deretter rett til det offisielle Google-anmeldelsesskjemaet ditt. Det er det!

empfehlio-like-black

Bedre bilde

Du kan øke ditt image og omdømme uten mye innsats

empfehlio-like-black

Bedre synlighet på Google

Dine positive anmeldelser hjelper deg med å øke synligheten din i søkeresultatene - en ekte SEO-booster!